Rekisteriseloste

Tämä on yrityksen henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Kaikkien Henkilöstöpalvelu Kreat Oy:n internetsivujen kautta tapahtuvaa rekrytointia koskeva yksityisyydensuojakäytäntö:

Rekisterin ylläpitäjä, käsittelijä ja välittäjä:

Henkilöstöpalvelu Kreat Oy (y-3259568-6), info@hpkreat.com

1. Yleistä

Käyttäjien henkilötietoja kerätään ja käsitellään tarkoituksena hallinnoida ja helpottaa työntekijöiden rekrytoimista asiakasyrityksillemme. Henkilöstöpalvelu Kreat Oy tekee työnvälitystoimintaa internetympäristössä. Henkilöstöpalvelu Kreat Oy ei toimi yleensä käyttäjän eikä mahdollisen työntekijän palkkaajana.

2. Henkilötietojen kerääminen

Olemme vastuussa käyttäjien palveluun luovuttamien tietojen käsittelystä, keräämme käyttäjiltä heidän henkilötietojaan, kun käyttäjät lähettävät työhakemuksen. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot. Vain rekrytointiprosessin kannalta olennaiset tiedot kerätään ja käsitellään.
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on hallinnoida rekrytointia.
Käyttäjät antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, kun sen tarkoituksena on edesauttaa käyttäjän rekrytointiprosessia. Käyttäjät hyväksyvät, että henkilötietoja kerätään palvelun kautta, kun käyttäjät lähettävät työhakemuksen palvelun kautta ja lisäävät palveluun henkilötietojaan itse.

Käyttäjät antavat suostumuksensa siihen, että heidän henkilötietojaan a) kerätään yllä olevan mukaisesti ja b) käsitellään alla olevien kohtien Säilytys ja siirrot ja Miten pitkään henkilötietoja käsitellään mukaisesti.

Käyttäjillä on oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään alhaalla ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

Palvelun kautta kerättyjä henkilötietoja säilytetään ja käsitellään EU:n/ETA:n alueella ja niitä käsittelevät sellaiset alihankkijat, jotka ovat solmineet sellaiset sitovat sopimukset, joilla on käytössään riittävät turvatoimet niiden rekisteröityjen oikeuksien suojaamiseksi, joiden tietoja siirretään.

Käsittely ja säilytys.

Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista. Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin se on rekrytoinnin kannalta relevanttia. Jos käyttäjät eivät halua henkilötietojaan käsiteltävän tässä tarkoituksessa, pyydämme ottamaan yhteyttä alhaalla ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

Käyttäjillä on oikeus pyytää tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista lähettämällä kirjallisen pyynnön lopussa ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Käyttäjillä on oikeus saada yksi (1) jäljennös heille kuuluvista henkilötiedoista maksutta.

Käyttäjillä on oikeus vaatia tietojen poistamista, virheellisten henkilötietojen oikaisua tarvittaessa pyytämällä sitä kirjallisesti lopussa ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

Työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään äärimmäisen huolellisesti. Henkilötietoja käsitellään turvallisesti sekä tämän yksityisyydensuojakäytännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tiedon siirtämiseen internetissä ja mobiiliverkossa liittyy kuitenkin aina jonkinasteinen riski, joten kaikki siirrot tehdään tietoja siirtävän henkilön omalla vastuulla.

Välitämme käyttäjien henkilötietoja

  • Toimeksiantajayrityksille, jotka toimivat työntekijän mahdollisina palkkaajina.

Siirrämme käyttäjien henkilötietoja ainoastaan sellaisille kolmansille osapuolille, joihin luotamme. Valikoimme yhteistyökumppanimme tarkkaan varmistaaksemme, että käyttäjien henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Meillä on oikeus tehdä milloin tahansa muutoksia tai lisäyksiä yksityisyydensuojakäytäntöömme. Yksityisyydensuojakäytännön uusin versio on aina saatavilla palvelusta.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tai olla meihin yhteydessä muissa asioissa, ota yhteyttä seuraavasti:

Henkilöstöpalvelu Kreat Oy, info@hpkreat.com